Skip to content →

Kom din spiseforstyrrelse til livs

Spiseforstyrrelser er i mange tilfælde noget, som rammer unge piger. Det er tit forbundet med måden hvorpå de unge piger føler sig pressede af den stigende globalisering samt, hvordan skønhedsidealer bliver fremvist af de store modehuse.

Spiseforstyrrelser såsom anoreksi, er også ofte forbundet med psykiske lidelser, som enten er medfødte eller som er kommet med tiden. Børn, unge og voksne, som rammes af stress, mistrivsel og spiseforstyrrelser er tit i fare for at ende som invalide pensionister helt ned i de tidlige leveår.

Dette koster samfundet mange penge, og er ikke mindst altødelæggende for de mennesker der rammes af de frygtelige symptomer.

Behandling er den eneste redning

Der er i øjeblikket alt for få tilbud og kvalificerede forebyggelses-, behandlings- samt efterværnstilbud til klienter af denne type, som desværre vokser år for år.

Faktisk er spiseforstyrrelser det 21. århundredes mest udbredte og alvorlige livsstilssygdom og den kræver straks behandling, så de ramte kan få den livskvalitet, som de fortjener tilbage. Sygdommen har alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser og fylder enormt meget for både de ramte og deres pårørende.

På Kildehøj privathospital er man specialister i at behandle denne type patienter. Kildehøj er etableret specielt for voksne der har brug for trygge rammer og professionel hjælp af både anoretikere, bulimikere, overspisere samt andre med en madmisbrugsrelateret lidelse.

Kildehøj har skabt nogle fysiske rammer som muliggør udførelsen af deres behandlingskoncept i den helt rette atmosfære, hvor personlig udvikling og store positive livsstilsændringer er mulige i sammenspil med Kildehøjs dygtige og dedikerede personale.

Kildehøj

Tag kontakt til Kildehøj

Selvom det kan være et ømt emne at tale om, opfordres det at tage kontakt til Kildehøj, hvis man lider af en spiseforstyrrende lidelse. Det er anonymt og gratis at få rådgivning fra Kildehøj og det vil blive vurderet, hvorvidt du har brug for behandling.

Kildehøj er det første danske privathospital, der har specialiseret sig i at behandle spiseforstyrrelser. Kildehøj er special-godkendt af Sundhedstyrrelsen på at behandle selv de mest komplicerede tilfælde.

Social- og sundhedsvæsenet

Kildehøj samarbejder med social- og sundhedsvæsenet.

  • De yder rådgivning til private og offentlige instanser.
  • De underviser og opkvalificerer private og offentlige instanser.
  • De deltager i forskning og metodeudvikling indenfor relevante fagområder.
  • Defølger de sidste nye vidensmæssige landvindinger på verdensplan og opdaterer kontinuerligt deres viden.
  • De støtter og underviser patienter og pårørende.

Tag kontakt hurtigst muligt, hvis du selv eller en du kender lider af spiseforstyrrelse. Det er kun gennem regelmæssig og korrekt behandling, at vi kan få bugt med sygdommen.

Published in Virksomheder

Comments are closed.